Shikshak Aisa Deve Sahayog शिक्षक ऐसा देवे सहयोग #Aids_Pe_Nare @ Amrit Wani (AD37)


शिक्षक ऐसा देवे सहयोग । झूठी धान्तियों से दूर रहे लोग ।।